TJÄNSTER

Barkarö Entreprenad utför alla typer av schaktjobb såsom:

+ Grundisolering med ISODRÄN
+ Ledningsschakt
+ Service på fjärrvärmeledning
+ Vägbyggnation
+ Byggjobb
+ Nybyggnation
+ Gjutgrunder
+ Garagegrunder
+ Avloppsanläggningar
+ Utbyggnader
+ Pooler

picture
|